L’AFA

Saps QUÈ és l’AFA?

L’AFA és l’entitat que legalment ens agrupa com a famílies d’alumnes de l’escola mitjançant una participació voluntària i mitjançant una quota anual familiar.

L’AFA de l’Escola Teresa Claramunt està constituïda com una associació sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat i federada a la FAPAC (Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya).

Saps QUI som l’AFA?

L’AFA som totes les famílies d’alumnes de l’escola Teresa Claramunt. El suport que dóna l’AFA a la nostra escola, que és pública i de tots, permet gaudir d’una escola més forta i preparada per a tothom i més integrada en els barris de Gràcia i Can Feu. Les activitats i serveis que organitza i gestiona l’AFA són principalment un ajut als nostres infants i a les famílies de l’escola i serveixen de suport a l’equip de mestres. Aquesta tasca té obligacions mínimes, assistir a les assemblees de l’AFA, on es decideixen tots els temes importants, i participar a les Juntes de l’AFA, els grups de treball, les comissions o les tasques individuals.

I COM funciona l’AFA?

L’AFA està oberta a totes les mares i pares que ho desitgin, a partir de les reunions de JUNTA de l’AFA i dels grups de treball i de la tasca voluntària. L’AFA admet totes les propostes que s’impulsen com a grup de treball, i també té l’obligació de garantir uns serveis mínims que són responsabilitat de la Junta.

· Assemblees: se’n fan dues d’ordinàries cada curs, una el mes d’octubre i l’altra el mes de juny. Si hi ha temes importants se’n poden fer d’extraordinàries.

· Grups i comissions de treball: n’hi ha per a tots els temes que ens preocupen i se’n poden crear de noves.

· Treball voluntari de famílies: podeu oferir la vostra col·laboració a la secretaria de l’AFA o per correu electrònic.

I l’AFA té molt pressupost?

L’AFA gestiona un pressupost anual important producte dels ingressos i les despeses de les activitats anuals i que s’aprova cada any en assemblea.

Els Ingressos provenen bàsicament de:

Quota de les famílies sòcies, ajuts i subvencions per a activitats d’acollida, menjador i extraescolars, loteria de Nadal, venda d’objectes (samarretes, gorres, bosses, etc.) i servei de bar durant la festa de final de curs.

Les Despeses són bàsicament de:

Contribució a projectes de l’escola, beques a activitats d’integració, dotació de recursos didàctics, millores puntuals en infraestructures, aportacions per a activitats específiques (festes escolars, xerrades, tallers, cursets, material esportiu, etc.), despeses de funcionament de l’AFA (oficina de l’AFA, assegurança i quota FAPAC, assegurances, material d’oficina i fotocòpies, etc.).

Però quins SERVEIS i ACTIVITATS gestiona l’AFA?

 • Servei de Menjador (Vostra Cuina).
 • Servei d’Acollida al matí, al migdia i a la tarda.
 • Casals de setembre, Nadal, Setmana Santa i Estiu i casalets, que són els festius que l’escola té de lliure disposició.
 • Comissió d’Activitats Extraescolars per alumnes i per als familiars.
 • Comissió del Projecte de Socialització de llibres i adquisició dels llibres escolars amb descompte.
 • Comissió de Festes i Activitats (fira d’intercanvi, carnestoltes, festa final de curs…).
 • Comissió d’Activitats de Formació de Mares i Pares (Escola de Mares i Pares).
 • Comissió Pàgina Web, comunicació i informàtica.
 • Comissió Verda
 • Comissió de Coeducació
 • Comissió de Camí Escolar

Organització

Així funcionem

Presidenta Georgina Bajona de la Cruz
Secretària Eva Vallejo Olivares
Tresorera Glòria Redondo Amores
Vocals

Javier Carreras Aznar

Francesc Luque Lopez 

Laura Garcinuño Bayan

Miquel Carbonell Llambrich

Mònica Montserrat

Núria Solé Soldevila

 

COMISSIONS

Menjador

 

Socialització de llibres

 

Extraescolars

 

Festes

 

Servei d’acollida

 

Qualitat

 

Escola de mares i pares

 

Web

 

Cultura

 

Camí Escolar

 

Verda