El proper dia 27 de novembre hi ha eleccions al Consell Escolar i dels representants dels pares i mares hem de renovar tres càrrecs.

L’educació dels nostres fills i filles, dels infants i joves en general, és una tasca que compartim tots, famílies, professionals de l’educació, els centres docents i les institucions del país.

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre. El Consell Escolar t’obre les portes a participar en el projecte educatiu de centre, a formular propostes al pla de centre i a supervisar el funcionament de l’escola.

És important anar a votar!

EleccionsConsellEscolar