Menjador

IMPORTANT!

Degut a la situació del COVID-19 el funcionament del servei menjador es veu alterat i es farà seguint el següent document de protocol: Servei menjador curs 2021-2022

Per fer gestions amb la coordinadora de menjador (responsable de la vostra cuina), s’haurà de fer mitjançant cita prèvia, aquesta es pot sol·licitar a través del correu t.claramunt@vostracuina.com o el telèfon 663 813 022.

 

Buidatge de respostes de l’enquesta del menjador 2021/2022:

Enquesta menjador curs 2021_22

——————————————————————–

La Comissió de Menjador és un òrgan de caràcter mixt establert per tal de portar una avaluació continuada sobre el funcionament del menjador. Està formada per:

 • La directora de l’escola.
 • La coordinadora del servei de menjador.
 • Mares i pares de l’escola.

Planifiquem reunions trimestrals per tal d’informar d’aspectes que cal millorar en el dia a dia, incidències que sorgeixen, opinions que arriben per part dels usuaris de menjador i consens en el funcionament del servei.

FUNCIONAMENT GENERAL

Totes les famílies que necessiteu fer ús del servei de menjador heu d’omplir el full d’inscripció i entregar-lo signat a la coordinadora del servei de menjador, a la bústia del servei o enviar-lo a la següent adreça electrònica: t.claramunt@vostracuina.com

Aquesta inscripció només cal entregar-la una vegada durant la vida escolar, només caldrà omplir-la de nou si hi ha alguna modificació o avisar en cas de baixa del servei.

L’horari de menjador és de 12:30 a 15:00h, repartits en dos torns:

 • 1r torn, de P3  a 2n, de 12:30 a 13:30h.
 • 2n torn, de 3r a 6è, de 13:30 a 14:30h.

TIPUS D’USUARIS

Segons la RESOLUCIÓ EDU/790/2020, de 24 de març, els nous preus de la prestació del servei escolar de menjador són: 

 • Fix complet: Es considera a l’alumne/a del servei que de manera regular i continuada en fa ús més d’un dia a la setmana, essent els dies sempre els mateixos (2, 3, 4 i 5 dies). El preu del servei és de 6’33€ per dia.
 • Esporàdics: Es considera a l’alumne/a que fa ús del servei del menjador de manera esporàdica i no regular ni continuada, així com també l’alumne/a que fa ús del servei un dia fix a la setmana. El preu del servei és de 6’96€ per dia.

Els alumnes que faltin a dinar i avisin abans de les 10:00h del matí se’ls descomptarà la totalitat del preu del menjador (en cas d’absència de més d’un dia, avisar a la coordinadora).

COVID-19

En cas de confinament de l’usuari  s’aplicarà el descompte per absència de 2,50 € diaris i a partir del tercer dia d’absència continuada es descomptarà el valor complet del menú.

ESPORÀDIC: Els nens i nenes que facin ús del servei de manera puntual poden adquirir els tiquets a la sala de l’AFA a la coordinadora del servei de 8:30 a 10:00h (preu: 6,96 €).

El tiquet degudament emplenat amb les dades del nen o nena: nom i cognoms, curs i data, el podeu entregar a la coordinadora o el podeu deixar a la bústia del servei de menjador abans de 10:00h.

SERVEI DE PÍCNIC

Els dies que hi ha sortides escolars de tot el dia, els nens i nenes fixes se’ls prepararà un pícnic corresponent a dos entrepans i una peça de fruita. Per tal de contribuir en el benefici ecològic i educatiu, els nens i nenes hauran de dur una cantimplora d’aigua de casa.

Si no voleu fer ús d’aquest servei haureu d’avisar amb una antelació mínima de dos dies laborables i es descomptaran 2,5€.

Si preferiu no utilitzar el pícnic teniu la possibilitat d’anul·lar el servei durant tot el curs, només cal que aviseu a la coordinadora (aquest avís s’ha de renovar cada curs escolar).

FORMA DE PAGAMENT:

La gestió de cobrament la farà La Vostra Cuina.
Els rebuts es cobraran avançats pel banc de l’1 al 7 del mes en curs i els abonaments per manca d’assistència es descomptaran del rebut del mes següent.

BAIXA DEL SERVEI

En cas de voler donar-vos de baixa haureu d’avisar la coordinadora del servei abans de finalitzar el mes vigent.

Per donar-vos de baixa del servei durant la jornada intensiva de juny ho haureu de comunicar abans del 15 de maig.

MEDICAMENTS

Per poder administrar medicaments als vostres fills/es durant l’hora de menjador cal que entregueu l’autorització per escrit i la recepta del metge amb les indicacions pertinents.

PROJECTE DE MENJADOR

Creiem que és molt important valorar l’espai de migdia, ja que els nens i nenes usuaris del servei de menjador hi dediquen una tercera part del temps que romanen a l’escola repartit entre l’estona de l’àpat i l’estona de lleure o d’extraescolars, és per això que el projecte de menjador és una eina dinàmica per fer-ne el seguiment i l’avaluació.

 ACTIVITATS DE MIGDIA

 • Els tallers de Primària son voluntaris i aniran canviant al llarg del curs depenent de l’acceptació i la demanda dels infants.
 • Exemple d’activitats:
  • Taller polseres, jocs de pati, pintar amb guixos, gimcanes….

INFANTIL

CURS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
P3 Migdiada. Migdiada. Migdiada. Migdiada. Migdiada.

P4

Espai conte a la biblioteca.

Activitats dirigides a l’interior.  Cançons. Jocs dirigits al pati. Activitat lliure.
P5 Jocs dirigits al pati. Espai conte a la biblioteca. Jocs de pensar. Jocs dirigits al pati. Activitat lliure.

PRIMÀRIA

CURS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1r

Biblioteca. Jocs de Taula.

Pilotes i cordes. Jocs de pati. Pilotes i cordes. Tallers.
2n Biblioteca. Jocs de Taula. Pilotes i cordes. Jocs de pati. Pilotes i cordes. Tallers.
3r Futbol a la pista.   Tallers.   *Biblioteca.
4rt   Futbol a la pista. Tallers.   *Biblioteca.
   

Futbol a la pista. Tallers.

  *Biblioteca.
    Tallers. Futbol a la pista. *Biblioteca.

MATERIAL QUE CAL PORTAR

INFANTIL:

P3: 2 pitets + 1 llençolet (disponibles a la sala de l’AFA), tot marcat amb el nom.

* Durant els mesos de fred també podeu portar una manteta.

P4: dos tovallons de roba. Tot marcat amb el nom.

P5: dos tovallons de roba Tot marcat amb el nom.

PRIMÀRIA:

Un tovalló de riba marcat amb el nom.

CONTACTE

Coordinadora del servei:

Podeu enviar els vostres suggeriments a: ampatc@gmail.com 

Si esteu interessats a conèixer el menjador des de dins, podeu fer una visita i una valoració del servei. Només cal que contacteu  amb la comissió de menjador.

Si esteu interessats en formar part de la comissió de menjador podeu enviar un correu electrònic a la següent adreça: ampatc@gmail.com.