PLA D’OBERTURA – PROTOCOL

Qui

L’Associació de famílies, mitjançant la comissió d’extraescolars, proposa i gestiona les activitats d’extraescolars que poden gaudir els infants del Teresa Claramunt.

Les activitats extraescolars estan destinades als fills i filles de les famílies sòcies de l’AFA que estiguin cursant els cursos de P4 fins a 6è de l’escola Teresa Claramunt. 

Per poder fer les inscripcions cal estar absent de pagaments d’altres activitats gestionades per l’AFA (Casals, Casalets, natació exprés, acollida…).

P4 i P5

 

1r i 2n

3r i 4rt

5è i 6è

Informació específica activitats 20-21

Calendari de les activitats:

Calendari 2020-2021

Les activitats començaran el dijous 1 d’octubre de 2020 i finalitzaran el divendres 28 de maig de 2021.

Totes les activitats es realitzaran a l’escola Teresa Claramunt excepte:

  • Les competicions esportives que organitza el Consell Esportiu i que s’hagin de jugar en altres escoles de la ciutat o de la comarca.
  • Les Mostres de Teatre (Nadal, Final de Curs i Mostra de Teatre de Sabadell).
  • L’activitat de natació, es durà a terme al Club Natació. 

El calendari de competicions esportives: abans de començar les competicions (Jocs Escolars i Jocs d’Iniciació Esportiva) us farem arribar el calendari, els objectius i la normativa.

Calendari i funcionament de les inscripcions

Inici de les inscripcions: 8 de setembre. Finalització: 16 de setembre.

La inscripció serà per l’AmpaSoft. La confirmació de places també serà a travès de l’AmpaSoft un cop s’acabi el procés d’inscripció i s’hagin fet els grups. 

Si una activitat té més inscrits que places es farà sorteig amb tots els alumnes inscrits. 

PRE-INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS 2020_21

Pagaments

El pagament serà domiciliat i fraccionat amb dues quotes (setembre i gener). La quota del setembre es girarà quan surtin les llistes d’extrarescolars dia 18 de setembre.

No es faran devolucions ni descomptes en cas de deixar l’activitat un cop començada excepte causa major justificada (caldrà aportar documentació). Si és per malaltia, s’haurà de portar un certificat mèdic. 

El fet de fer el pagament en quotes no eximeix del pagament d’aquestes en cas de renunciar a l’activitat.

Contacte

Incidències/consultes. Si són referents a l’activitat, s’han de comunicar al Cesc (monitorstc@gmail.com / sala de l’AFA) o als monitors o a la comissió d’extraescolars. Totes les comunicacions/convocatòries es faran a través del correu electrònic d’extraescolars (monitorstc@gmail.com).

Funcionament de les extraescolars

Els nens i les nenes han de portar roba esportiva («còmode») per realitzar les activitats.

Podran berenar abans de fer l’activitat.

Els nens i les nenes que marxin sols a casa (de 3r a 6è) després de finalitzar les activitats hauran de portar una autorització signada pels pares/mares o tutors. L’autorització és diferent de la de l’escola. 

Si transcorreguts deu minuts de la finalització de l’activitat encara no s’ha vingut a buscar a un nen/a, es passarà al Servei d’Acollida i aquest servei s’haurà de pagar.

Trobareu informació específica del funcionament de cada activitat al document “Informació específica activitats 20-21”

Protocol d’actuació COVID 19

PROTOCOL extraescolars covid 20-21 

Protocol i Material de les Activitats 

Altre informació 

L’AFA assegura tots els nens i nenes de les famílies sòcies de l’AFA a través de l’assegurança de la FaPaC, amb aquesta assegurança es cobreixen les activitats extraescolars. No obstant això, els nens i nenes que facin activitats esportives amb competició o trobades de cap de setmana també estaran assegurades per l’assegurança esportiva del Consell Esportiu de Sabadell.

Disposem també d’una assegurança de responsabilitat civil i de defensa jurídica.

Normativa de l’AFA aprovada en assemblea: 

  • “…en cas que es produeixi un comportament inapropiat per part d’algun nen/a de forma reiterada durant els serveis que organitza l’AFA i prèvia comunicació, l’AFA es reserva el dret de sancionar a la família amb un mes sense fer ús d’aquest servei… 
  • L’AFA no farà cap informe o certificat conforme el nen/a fa aquesta activitat a no ser que siguin situacions extremes i, mitjançant un escrit, ens el demani un professional (metge, psicòleg, jutge). En aquest cas l’AFA sí que farà l’informe o certificat…”