Català per pares i mares

Català per pares i mares 15-16

Aquest és el quart curs que a l’Escola Teresa Claramunt s’ofereixen classes de català per a mares i pares que estiguin interessats a aprendre aquesta llengua o que vulguin millorar-ne el nivell que ja tenen.

L’objectiu principal d’aquesta activitat és acollir les persones nouvingudes a fi d’afavorir -mitjançant el coneixement de la llengua- la seva integració a la nostra comunitat escolar i també a qualsevol àmbit de la vida social.

Pel que fa a les activitats que duem a terme, sempre les programem pensant que ens han de permetre treballar les diverses habilitats lingüístiques: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita. Vegeu-ne alguns exemples:

  • Simulació per parelles (diàlegs) de situacions de la vida quotidiana (anar al metge, a l’escola a parlar amb les mestres, a comprar, etc.).
  • Lectura en veu alta de contes curts, de petites noticies, de comunicats de l’escola.
  • Visita a espais o serveis del barri de Gràcia (per exemple: passejada per l’Hort amb Gràcia per identificar els noms de les verdures, hortalisses, herbes aromàtiques i plantes que hi ha, sortida al Centre Cívic amb una llista de preguntes relacionades amb les activitats que s’hi fan, els preus i els horaris, i visita a la Biblioteca del barri).
  • Redacció de notes reals adreçades als mestres, als fills o a algun familiar o amic.
  • Gravació de vídeos i d’àudio (amb la gravadora de veu dels mòbils) perquè les alumnes puguin autoavaluar el nivell que tenen i, sobretot, la seva evolució en l’aprenentatge del català (des de tots els punts de vista, i la fonètica té molt de pes).
  • Xerrades de persones que volen compartir amb nosaltres la seva experiència a l’hora d’aprendre català (poden ser pares i mares de l’escola o persones d’altres entorns).

Les professores són mares de l’escola (Marisa Gabriel, Sílvia Cano i Imma Moles) i que s’ofereixen, de manera voluntària, per dur a terme aquesta activitat, i pel que a fa a les aprenents, aquest any hi ha un grup d’unes 12 dones d’orígens diversos: llatinoamericanes, marroquines i espanyoles.