Declaració contra les retallades

Declaració de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Teresa Claramunt de Sabadell contra les retallades en l’ensenyament públic

Contràriament al que diu la consellera Rigau, hem començat un curs “Sense normalitat”, marcat per una sèrie de circumstàncies econòmiques i laborals negatives:

  • La no substitució de les baixes fins passats els 10 primers dies lectius
  • La jornada laboral dels substituts serà només del 85%
  • L’augment de ràtio dels alumnes a les aules
  • La disminució de les hores dels serveis d’Atenció Psicopedagògica
  • L’augment d’hores lectives dels mestres en detriment de la preparació i coordinació de les tasques pedagògiques

L’AMPA de l’Escola Teresa Claramunt, es reafirma en el seu compromís amb una educació catalana, pública i de qualitat en benefici dels nostres fills i filles, i de la societat catalana, i per aquest motiu instem el Govern de Catalunya a prioritzar l’educació pública d’acord amb els interessos socials del país.

Sabadell, 29 d’octubre de 2012