Cultura

Barrejant la definició de cultura i la que fa l’OMS de salut ens atrevim a dir que la SALUT CULTURAL és l’estat complert de benestar mental i social enriquit per creences, coneixements i valors que permetin a la persona desenvolupar-se constantment com a membre de la societat.

L’Escola Teresa Claramunt contribueix a diari en la salut cultural dels seus alumnes i l’Ampa vol treballar-hi conjuntament amb una Comissió específica que permeti complementar l’acció educativa amb activitats de lleure i difusió de coneixement en poesia, música, teatre, pintura, etc.

L’objectiu principal és aconseguir a través de l’enriquiment del treball en equip que els nens i les nenes siguin els actius i actors principals de la seva creativitat i mantinguin la motivació per jugar “culturalment”.

El projecte es treballarà de forma oberta i canviant, fomentant l’intercanvi de coneixement intergeneracional i creant espais per a la descoberta, sempre intentant coordinar-nos amb recursos del barri.